Augustus Giovanni

Antediluvian of the Giovanni Clan

Description:

http://whitewolf.wikia.com/wiki/Augustus_Giovanni

Bio:

Augustus Giovanni

Hyde Park by Night Teleute Teleute